KEZDŐLAP / BEMUTATKOZÁS / SZAKTERÜLETEK / KAPCSOLAT
 

 

SZAKTERÜLETEK

Közbeszerzési tanácsadás

Ajánlatkérők részére:

 • közbeszerzési szakértői tanácsadás, állásfoglalások készítése
 • beszerzési és közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása
 • közbeszerzési hirdetmények elkészítése, feladása az EKR rendszerben
 • ajánlatkérői regisztráció
 • közbeszerzési szabályzat elkészítése és közbeszerzési terv összeállítása
 • közbeszerzési eljárások teljes körű adminisztrációjának elvégzése
 • ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció elkészítése, eseti jelleggel segítségnyújtás a műszaki leírás elkészítésében - külső szakértő bevonásával -
 • képviselet és jogi segítségnyújtás közbeszerzési eljárásokban
 • képviselet jogorvoslati eljárásokban

Ajánlattevők részére

 • képviselet közbeszerzési eljárásban, ajánlattevői oldalon
 • ajánlatírási szolgáltatás
 • már megírt ajánlatok felülvizsgálata
 • általános közbeszerzési tanácsadás pályázók részére
 • kiegészítő tájékoztatás kérése
 • előzetes vitarendezési kérelmek elkészítése
 • ajánlatírás és képviselet a Polgári Törvénykönyv szerinti versenyeztetési eljárásokban
 • képviselet jogorvoslati eljárásokban
 • közbeszerzések teljes körű ellenőrzése, a közbeszerzési folyamatok teljes körű felülvizsgálata ajánlatkérőknél és ajánlattevőknél egyaránt
 • közbeszerzési oktatás, tréning megtartása

Cégjog, Társasági jog

Jogi képviseletre is kiterjedő szolgáltatás nyújtása gazdasági társaságok alapításában, illetve módosításában. Emellett teljes körű jogi segítség gazdasági társaságok átalakulásában, egyesülésében, szétválásában és cégek megszüntetésében is (pl.: végelszámolás).

Ingatlanjog

Ingatlanokkal kapcsolatos átfogó jogi szolgáltatás nyújtása, különös tekintettel adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, társasházi alapító okirat szerkesztésére, ellenjegyzésére, valamint ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb jogok (pl.: haszonélvezeti jog, jelzálogjog) alapításában és törlésében való közreműködés az ingatlanügyi hatóság előtti eljárásra is kiterjedően.

Peres, Peren kívüli jogi képviselet

Teljes körű és általános jogi képviselet ellátása bíróságok és hatóságok előtti peres és nemperes eljárásokban, ideértve a rendes és rendkívüli jogorvoslati eljárásokat. Hatékony jogi képviselet ellátása peren kívüli megállapodások létrejöttének elősegítése érdekében.

Szerződések joga, okiratszerkesztés

Magánjogi szerződések (pl.: adásvételi-, ajándékozási-, megbízási-, vállalkozási szerződések stb.), megállapodások és egyéb okiratok szerkesztése, ellenjegyzése, véleményezése.

Követeléskezelés

Teljes körű jogi tanácsadás követelések eredményes érvényesítése érdekében, különös tekintettel fizetési felszólítások készítésére, illetve fizetési meghagyásos-, felszámolási és végrehajtási eljárás megindítására, valamint jogi képviselet ellátására ezen eljárásokban.

Munkajog

Jogi tanácsadás és okiratok megszerkesztése a munkaviszonyok létrejöttével és megszüntetésével kapcsolatban, illetve a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatban.

Közigazgatási jog

Tanácsadás és jogi képviselet ellátása közigazgatási hatósági eljárásokban.

 


Vecsei Ügyvédi Iroda (Dr. Vecsei Csaba ügyvéd) • 1114 Budapest, Bartók Béla út 39. IV. emelet 1. • +36 70 423 7725


Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamara (www.bpugyvedikamara.hu) nyilvántartásába bejegyzett
dr. Vecsei Csaba ügyvéd (KASZ: 36067504) tartja fenn
az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint,
amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt megtekinthetők
a Magyar Ügyvédi Kamara (www.magyarugyvedikamara.hu) honlapján.